top of page
Cody m 4 bein manipulert bilde fra Ullerål-Foto PederOttoDybvik ny kh – Kopi.tif
056 Ullerål_skole-Foto PederOttoDybvik.jpg

Bærekraftige undervisningsmøbler til skole og barnehage

Sykkylven et sted der Storfjorden og Hjørundfjorden møter havet, et sted mellom bratte fjellvegger og spisse fjelltopper. Det er her vi i Sykkylven Stål produserer bærekraftige kvalitetsmøbler til barnehager, skoler og idrettshaller.

 

Sykkylven Stål’s historie kan dateres tilbake til 1950 tallet da gründerne av Solberg AS og Sykkylven Stålindustri AS begynte å produsere produkter og komponenter til møbelklyngen i nærområdet. Vi har i 70 år deltatt i utvikling og forming av den norske møbelindustrien. Vårt fokus har hele tiden vært å levere norske kvalitetsløsninger, ment for å tåle hard bruk. Våre produkter skal vare.

 

Det var nettopp denne kompetansen som var årsaken til at vi på begynnelsen av 1990-tallet inngikk vi i et samarbeid med Offinn, og utviklet stolene 496 og 497 med en tilhørende bordserie og garderobeløsninger. Stoler og bord ble solgt i titusener og finnes den dag i dag på mange skoler og samfunnshus rundt om i hele Norge. Kvalitet tar vi på alvor, og det er noe vi kan! Vi opplever å få forespørsler om reservedeler for møbler kjøpt for 20-30 år tilbake.

 

Vi utvikler møbler med smarte og unike løsninger, med lang levetid. Produktene fra Sykkylven stål er gjennomtenkte. Sykkylven stål arbeider med miljø og samfunnsansvar som bygger på en erkjennelse av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker, fremtidige generasjoner og miljøet. Vi tar en ansvarlig og viktig samfunsrolle hvor vår verdiskapning gir bærekraftige bidrag som er med på å sikre velferden i Norge.

 

 

Et sted der Storfjorden og Hjørundfjorden møter havet, produserer vi i Sykkylven Stål kvalitetsmøbler som er ment for å vare. Det har vi gjort i generasjoner, og det skal det gjøres i generasjoner fremover.

Miljøsertifisernger

Miljø og Sertifisering

Skolemobel.no er en del av Sykkylven Stål AS. Sykkylven Stål arbeider med miljø og samfunnsansvar som bygger på en erkjennelse av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker og miljø. Det er viktig at vi som bedrift, produsent, arbeidsgiver og arbeidstaker tar vår rolle som verdiskapende bedrift med respekt og ydmykhet. 

Som produsent av møbler til det offentlige rom, har vi en viktig samfunnsrolle hvor vår verdiskapning gir bærekraftige bidrag til samfunnet, hvor vi er med på å sikre velferden i Norge.

Svanemerket

zejfjauuupz57ddo4l6y.webp

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og er en helhetlig merkeordning som stiller harde krav til miljø, helse og etikk. Målet med svanemerket er at forbrukerne skal kunne ta etisk gode, bærekraftige og informerte valg på bakgrunn av troverdig og helhetlig informasjon. Noen av våre produkter har fått det anerkjente svanemerket med lisensnummer 2032 0086, sjekk ut fanen "Miljømerkede Produkter" for å se hvilke!

ISO 9001

Kvalitetssertifisert

ISO 14001

Miljøsertifisert

ISO 45001

Arbeidsmiljø

Vi har som politikk å levere produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt pris og avtalt tid gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Vi jobber med kvalitetssikring for å oppdage og unngå feil i produkter og for å tilfredsstille kvalitetskrav fra kundes side. Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og de ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring og -sikring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå våre og kundenes målsettinger.

Sykkylven Stål er ISO sertifisert av ledelsessystem for miljø. Som alle verdiskapende bedrifter, har vi en innvirkning på miljø, men vi gjør det vi kan for å minimere denne påvirkningen. Vi jobber for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

Vi kjører målrettede tiltak og kontinuerlig arbeid for å utvikle og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Forskning viser at ansatte som trives i sine jobber takler arbeidsdagene og -oppgavene bedre, og leverer bedre resultater enn de som ikke gjør det. Vi jobber for at våre ansatte skal trives i sine jobber, både for å sikre kvaliteten vi leverer fra oss, men også for å beholde den verdifulle kompetansen disse menneskene besitter. Våre ansatte skal trives på jobb.

Mål 8 RGB.png

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Hos oss i Sykkylven Stål blir det lagt til rette for å ansette og ivareta mennesker i alle livsfaser i livet. Som arbeidsplass til nesten 40 mennesker, skal vi legge til rette for at våre ansatte mestrer sine jobber og arbeidsoppgaver. De som trives på jobb, leverer bedre resultater.

Mål 9 RGB_4x.png

9. Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

 

Våre produkter blir produsert i Norge, i Sykkylven ved våre egne produksjonslokaler. Vi jobber kontinuerlig med å tilvirke innovative kvalitetsløsninger for våre kunder. Høy kvalitet betyr lang holdbarhet.

Mål 12 RGB.png

12. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

 

 

Kvalitetsproduktene vi leverer skal ikke være subjekt til tidlig utskiftning.

Last ned våre ISO sertifikater

Last ned Nordisk Miljømerkelisens

Last ned medlemsbevis Grønt Punkt

bottom of page